Menu

Fundamental Acts

Verklaring
commissarissen

FUNDAMENTAL ACTS

FUNDAMENTAL ACTS pleit voor architectuur en ruimte gewijd aan de fundamentele rituelen die ons in staat stellen om collectief en individueel betekenis te geven; om samen te leven, te leren, te vieren, lief te hebben en te rouwen.

LEVEN, EDUCATIE, CEREMONIE, LIEFDE en DOOD zijn de fundamentele handelingen die onze samenlevingen, hun heden en toekomst definiëren. Geïnspireerd door het voorstel van de Italiaanse radicale architecten Superstudio uit de vroege jaren zeventig om de grote thema’s van het leven centraal te stellen in de architectuur, vormt FUNDAMENTAL ACTS een uitnodiging om de belangrijkste rituelen van de samenleving te herwaarderen, te eren, te transformeren en te accommoderen, en om genereuze ruimtes te herdefiniëren waarin ze kunnen floreren. Ruimtes om te bewonen, die ons in staat stellen om samen te leven. Ruimtes om te leren en om verschillende kennispraktijken uit te wisselen. Ruimtes voor collectieve rituelen en vieringen. Voor zorg en solidariteit. Voor rouw en herinnering. Ruimtes die ons samenbrengen, en die ons in staat stellen om ondanks onze verschillen samen te leven en op te groeien.

Kunnen we deze situatie aangrijpen om andere manieren te testen om ruimte te gebruiken en vorm te geven? Zonder daarbij aan te sturen op een terugkeer naar het normaal’ - waarbij processen, tijd en ruimte in het teken staan van individueel gewin en productiviteit - maar waarbij we in plaats daarvan prioriteit geven aan deze fundamentele rituelen? Architectuur vormt het kader voor onze sociale activiteiten en geeft die meteen ook vorm. De behoefte aan ruimtes om fysiek samen te komen en met elkaar uit te wisselen - zowel met dierbaren, buren als medebewoners - is het afgelopen jaar nog groter geworden. Hoe kunnen we na een periode van lockdown en social distancing onze openbare ruimtes opnieuw toe-eigenen met nieuwe collectieve rituelen en uitdrukkingsvormen?

Het curatorenteam bestaande uit Traumnovelle, humbble en Katía Truijen, stelt een programma voor van ruimtelijke en tijdelijke activeringen voor de Kunstberg tussen 21 juni en 4 juli.

Het plein in het centrum van Brussel is een koninklijke collage van monumentale kunst- en cultuurinstellingen, beelden en tuinen die aan het einde van de 19e eeuw onder koning Leopold II werden gebouwd en ingericht. Het plein heeft geen enkelvoudige functie. Het wordt gebruikt en doorkruist door allerlei groepen mensen, waarbij ze een zekere vrijheid hebben om de ruimte naar behoefte te gebruiken. Elk half uur weergalmen de muren van de gebouwen, standbeelden en fonteinen het geluid van de beiaard en wordt daarmee een nieuwe akte op de Kunstberg geïntroduceerd. De door het curatorenteam voorgestelde activaties kunnen als een repetitie’ worden beschouwd. Als een tijd om ruimtes te testen die nieuwe rituelen, ritmes en interacties tussen de diverse bewoners van de Kunstberg mogelijk maken.


Het curatorenteam

Het curatorenteam brengt drie complementaire profielen samen: de in Brussel gevestigde militante factie in architectuur Traumnovelle; verkennend ontwerplab humbble; en onderzoeker en muzikant Katía Truijen. Het drietalige team deelt een sterke focus op kwalitatieve ruimtes die een basis vormen voor onze collectieve manieren van leven. Door wat ons samenbrengt voorop te stellen bij het creëren en herwaarderen van onze ruimtes, kunnen we proberen om onze gemeenschappelijke prioriteiten opnieuw te definiëren. En daarbij een collectieve kracht terugwinnen om een genereuze, inclusieve wereld vorm te geven - voor toekomstige generaties en onszelf

Traumnovelle

Architectenbureau Traumnovelle werd in 2015 door drie Belgische architecten opgericht: Léone Drapeaud, Manuel León Fanjul en Johnny Leya. Traumnovelle gebruikt architectuur en fictie als analytische, kritische en subversieve instrumenten om hedendaagse kwesties te belichten en hun resoluties te onderzoeken. Traumnovelle werkte aan kritische culturele interventies, onder meer als curator van het Belgisch paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië in 2018, evenals aan vele tentoonstellingen in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Saoedi-Arabië, het VK en de VS. Traumnovelle’s gebouwde praktijk richt zich op de kwaliteit van werk- en productieruimten, variërend van kantoren en coworking-ruimtes tot laboratoria en collectieve ruimtes. De drie oprichters doceren, nemen deel aan jury’s, en geven regelmatig les in heel Europa, zoals aan de ETH Zürich, de Rietveld Academie in Amsterdam en de AA School in Londen. Traumnovelle pleit voor een multidisciplinaire benadering van architectuur, en implementeert daarbij transversale benaderingen die een positie innemen over de sociaal-culturele aspecten van ruimtelijke creatie. 

humbble

Humbble werd in 2019 in Gent opgericht door twee Belgische architecten, Philippe Morel en Wim Vandendriessche. Als architectuur- en strategisch kantoor richten ze zich op gemeenschappen door middel van conceptuele architectuur. Humbble is geworteld in de Europese doelstelling van het nastreven en versterken van een hoogwaardige Baukultur. Zij dragen bij aan dit doel door het leveren van sterke conceptuele architectuurstrategieën en

projecten die een gevoel van saamhorigheid creëren. Het werk streeft naar helderheid door gebruik te maken van architectonische vorm en compositie. De projecten fungeren als kaders waarbinnen het huidige en toekomstige leven zich kan ontplooien en onverwacht gebruik genereren. Humbble houdt zich bezig met architectonisch ontwerp en creëert projecten op alle schaalniveaus: meubels, interieurs, gebouwen, bouwblokken en wijken.

Katia Truijen

Katía Truijen is onderzoeker en muziekmaker, gevestigd in Rotterdam, en werkt ze bij de onderzoeksafdeling van Het Nieuwe Instituut sinds 2014. Ze was assistent-curator for WORK, BODY, LEISURE, het Nederlands Paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië in 2018, en co-editor van Architecture of Appropriation (2019) en For the Record (2021). Ze heeft een M.A. in New Media & Digital Cultures aan de Universiteit van Amsterdam en voltooide het Art & Research-programma aan de Rietveld Academie. Katía publiceerde en doceerde onder meer over digitale cultuur, artistiek onderzoek en design aan o.a. de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Design Academy Eindhoven, Sonic Acts, INC, FIBER en de Nederlandse Filmacademie. Met Sjaak Douma runt ze het online magazine //\​ hoek​huis, en brengt in samenwerking met andere muzikanten muziek uit onder de naam Katía.