Menu

A Great Loudreading

Terug naar «Programme»

A Great Loudreading bouwt voort op de radicale onderwijspraktijk die aan begin van de 20e eeuw plaatsvond in de tabaksfabrieken van het Caribisch gebied. De praktijk was eenvoudig. Terwijl tabaksarbeiders zich bezighielden met het vervreemdende werk van het rollen van sigaren, huurden ze er zelf een in om de hele werkdag hardop voor te lezen. Door kritische, utopische en subversieve teksten te lezen, hielpen deze Loudreaders’ een anti-kapitalistische en dekoloniale verbeeldingskracht te vormen, terwijl de arbeiders netwerken van wederzijdse hulp en solidariteit met elkaar vormden. A Great Loudreading combineert hedendaagse en historische vormen van loudreading terwijl wereldwijde netwerken emancipatoire verbeeldingen construeren in de collectieve constructie van andere werelden.

WAI Architecture Think Tank is een planetaire studio die de politieke, historische en materiële erfenis en imperatieven van architectuur en stedenbouw bevraagt. WAI, opgericht in Brussel tijdens de financiële crisis van 2008 door de Puerto Ricaanse architect, kunstenaar, curator, pedagoog, auteur en theoreticus Cruz Garcia en de Franse architect, kunstenaar, curator, pedagoog, auteur en dichter Nathalie Frankowski, is een van hun verschillende platformen voor publieke betrokkenheid, waaronder de in Peking gevestigde anti-profit kunstruimte Intelligentsia Gallery, en het gratis alternatieve onderwijsplatform en handelsschool Loudreaders. Gebaseerd op de emanciperende alternatieve onderwijspraktijk door lectoren als Luisa Capetillo in de tabaksfabrieken in het Caribisch gebied, is Loudreaders een open pedagogisch platform en vrije handelsschool die zich bezighoudt met architectuureducatie als een vorm van wederzijdse hulp en kritische solidariteit in de periode van Covid-19.
Hun werk maakte deel uit van de eerste Chicago Architecture Biennial en tentoonstellingen in het Museum of Modern Art New York, het Neues Museum in Neurenberg en het Museum of Art, Architecture and Technology Lissabon. Ze zijn de auteurs van Narrative Architecture: A Kynical Manifesto, Pure Hardcore Icons: A Manifesto on Pure Form in Architecture, A Manual of Anti-Racist Architecture Education en het binnenkort te verschijnen boek From Black Square to Black Reason: A Post-Colonial Architecture Manifesto.

Door constant te vragen hoe zit het’, is WAI Architecture Think Tank een workshop voor architectuurintelligentsia die speculeert over de mogelijkheid van:

Workshops voor anti-racistische denkbeelden

Workshops voor anti-validistische denkbeelden

Workshops voor anti-kapitalistische denkbeelden

Workshops voor anti-vervreemdende denkbeelden

Workshops voor anti-imperialistische denkbeelden

Workshops voor anti-heteropatriarchale denkbeelden

www​.waithink​tank​.com

www​.loud​rea​ders​.com